Queremos celebrar contigo

Por: Dadivo José   Tlanguelani ku hanha Hi ku a utomi I xigwa xaku lomba Aku hanha swi tsandzili vanu missaveni Vo djiyela va hoxa